Kancelaria Komornicza w Tarnowie Paweł Gładysz

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kancelaria Komornicza 
w Tarnowie 

Paweł Gładysz
ul. Jarosława 
Dąbrowskiego 14
33-100 Tarnów

konto: PEKAO S.A. O/Tarnów nr 38 1240 5194 1111 0010 2996 0544 

 

"Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym
działającym przy sądzie rejonowym. […]
Przy wykonywaniu czynności komornik podlega
orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa."

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji
Art. 1 i 3.1

 

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego