Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie
Kancelaria Komornicza w Tarnowie
Paweł Gładysz

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kancelaria Komornicza 
w Tarnowie 

Paweł Gładysz
ul. Jarosława 
Dąbrowskiego 14
33-100 Tarnów

konto: PEKAO S.A. O/Tarnów nr 38 1240 5194 1111 0010 2996 0544 

Telefon i fax:

tel.: 14 656 39 69
kom.: 667 442 123
fax: 14 656 39 70

E-mail:

pawel.komornik@op.pl

 

 

 

 

 

 

 

"Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym
działającym przy sądzie rejonowym. […]
Przy wykonywaniu czynności komornik podlega
orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa."

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji
Art. 1 i 3.1

 

 

 

UWAGA!

Zgodnie z interpretacją Ministra Finansów z dnia 09.06.2015 roku Nr PT1.050.1.2015.LJU.19 od 01.10.2015 roku Komornik Sądowy stał się podatnikiem podatku od towarów i usług VAT za czynności wykonywane przez komorników.

 

 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego