Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie
Kancelaria Komornicza w Tarnowie
Paweł Gładysz

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kancelaria Komornicza nr IV
w Tarnowie 

Paweł Gładysz

zastępca Komornik Dawid Juwa
ul. Jarosława 
Dąbrowskiego 14
33-100 Tarnów

konto: PEKAO S.A. O/Tarnów nr 38 1240 5194 1111 0010 2996 0544 

Telefon i fax:

tel.: 14 656 39 69
kom.: 667 442 123
fax: 14 656 39 70

E-mail:

pawel.komornik@op.pl

W dniu 02.04.2021 roku Kancelaria Komornicza będzie czynna do godziny 13:00

Kontakt telefoniczny z kancelarią tylko w godzinach wskazanych w zakładce kontakt.


Kancelaria Komornicza od dnia 02.12.2019r. nie przyjmuje nowych wniosków egzekucyjnych stosownie do art 51 Ustawy z dnia  22 marca 2018r. o komornikach sądowych. Nie są przyjmowane również wnioski na podstawie art. 10 Ustawy z dnia  22 marca 2018r. o komornikach sądowych.

 

O G Ł O S Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Kancelaria Komornicza nr IV w Tarnowie Paweł Gładysz zastępca Komornik Dawid Juwa, informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie oraz Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia 12 marca 2020r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród pracowników sądów tarnowskich oraz stron postępowań sądowych na czas obowiązywania na terenie kraju ograniczeń, związanych z zagrożeniem zakażenia koronawirusem komunikacja z niniejszą kancelarią odbywać się będzie wyłącznie:

Wpłat należy dokonywać na konto komornika:

PEKAO S.A. O/Tarnów nr 38 1240 5194 1111 0010 2996 0544

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dłużnika oraz numer sprawy egzekucyjnej

sygn. Akt. ( KM, KMP, KMS, GKM )

Interesanci bezpośrednio w kancelarii nie będą przyjmowani.

 

                                                                   Komornik jest funkcjonariuszem publicznym
                                                                  działającym przy sądzie rejonowym. […]
                                                                  Ustawa o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r.
                                                                                      

 

 

 

 

 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego