Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie
Kancelaria Komornicza w Tarnowie
Paweł Gładysz

Idź do spisu treści

Menu główne:

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie
Kancelaria Komornicza w Tarnowie Paweł Gładysz
33-100 Tarnów ul.   Dąbrowskiego 14/3
tel. 146563969 fax.146563970 www. e-mail: pawel.komornik@op.pl
konto: PEKAO S.A. O/Tarnów nr 38124051941111001029960544


Sygn.akt KM 1897/16, KM 1898/16, KM 1918/16, KM 2155/16, KM  2179/16, KM 2194/16, KM 828/16, KM 1452/16, KM 112/17, KM 178/17, KM 184/17, KM 526/17, KM 1031/17, KM 1232/17, KM 1750/17, KM 1780/17, KM 50/18, KM 1646/17
Tarnów, dnia 26-03-2018r.
w odpowiedzi podać: sygn. akt KM


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Kancelaria Komornicza w Tarnowie Paweł Gładysz mający kancelarię w Tarnowie przy ul.  Dąbrowskiego 14/3 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w:


dniu 26 kwietnia 2018 roku o godz. 11:30 odbędzie się pod adresem  Zaczarnie 17, 33-140 Zaczarnie odbędzie się  pierwsza licytacja ruchomości.

 

<<<dalej>>>

 

Strona: 1

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego